Πρόσωπα/Persone/People


 Είναι μια μουσική που βγαίνει από την ψυχή μας.
It's a music that comes from our soul.
E' una musica che proviene dalla nostra anima.
Βαγγέλης Παπαγεωργίου, μουσικός-ενορχηστρωτής (encardia)
Vangelis Papageorgiou, musicista-orchestratore


Una danza non e' soltanto movimento ma anche una cultura, una mentalita. 
Ο χορός δεν είναι μόνο κίνηση αλλά είναι  και κουλτούρα, είναι νοοτροπία.
Dance isn't just movement but it's a culture, a mentality.
Franca Tarantino, psicologo, danza movimento terapeuta
Φράνκα Ταραντίνο, ψυχολόγος, κινησιολόγος-θεραπεύτρια


Έχει κάτι ενδιαφέρον, κάτι τους ελκύει κι είναι αυτό που κέρδισε και μας, αυτή η γλώσσα, η ομορφιά της γλώσσας, η μουσική, ο ρυθμός.
It is something interesting, something attractive and it is exactly this that gained us, this language, the beauty of this language, the music, the rythm.
C' e' qualcosa interessante, qualcosa che attira la gente ed era quello che ci ha donato questa lingua, la bellezza di questa lingua, la musica, il ritmo.
Αναστασία Δουλφή, τραγουδίστρια (encardia)
Anastasia Doulfi, cantante


Il mio tentativo e' scrivere non di nostalgia per il passato ma di scrivere poesia contemporanea, di parlare anche di oggi.
Σκοπός μου δεν είναι να γράφω για τη νοσταλγία του παρελθόντος αλλά να γράφω σύγχρονη ποίηση, να μιλώ για το σήμερα.
Μy aim is not to write about the nostalgia of the past but to write contemporary poetry, to speak of today.
Luigi Garrisi, educatore professionale-musicista (mala agapi)
Λουϊτζι Γκαρίζι, κοινωνιολόγος παιδαγωγός-μουσικός

Σελίδες